Home Služby

 SLUŽBY:

  • Sběr a odstranění tuhých odpadů dle schváleného Rozhodnutí KÚ pardubického kraje (viz. Dokumenty)

 

  • Třídění, drcení, mísení, úprava tuhých odpadů, příprava paliv pro zařízení schválená ke spalování a spoluspalování odpadů.

 

  • Doprava odpadů, včetně nebezpečných, schválenými dopravními prostředky (ADR) po území celé České republiky.

 

  • Pronájem kontejnerů vhodných ke shromažďování odpadů včetně nebezpečných.

 

  • Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných.