Home

ENRETA s.r.o.

alternative-fuel-energy-investmentsSpolečnost byla založena již v roce 1995, avšak aktivitami v oblasti odpadového hospodářství se zabývá od roku 2007. Hlavní činností firmy je sběr a zpracování kaloricky hodnotných odpadů, které mohou sloužit k výrobě paliv a následně být využity v energetických zdrojích schválených ke spalování a spoluspalování odpadů (cementárny, vápenky, teplárny a podobné). Jedná se o dále neregenerovatelné a nerecyklovatelné odpady – směsi (i znečistěných) plastů, textilií papíru a dřeva.

Uvedené odpady jsou přijímány do zařízení v původním nebo již připraveném (drcené) stavu, dále jsou upravovány, míseny  nebo naopak tříděny dle požadavků konkrétního odběratele a následně dopravovány do  zařízení schváleného k energetickému využití odpadů.